BIJENPACTS

De pacten zijn intenties, de partijen die de pacten uitvoeren doen hun best om hun verantwoordelijkheid te nemen om die pacten zo goed mogelijk uit te voeren. Het blijven echter wel intenties. De partijen zijn niet juridisch aansprakelijk of verantwoordelijk voor het wel of niet halen van de doelen uit het pact.

De BIJENPACTS zijn het vervolg op het bijensymposium van 22 september 2018, geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Toen hebben verschillende organisaties besloten dat zij met BIJENPACTS elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren. Inmiddels hebben er drie ondertekeningsronden plaatsgevonden, de eerste op 19 maart 2019, de tweede op 15 november 2019 en de derde op 21 april 2021.

Een aanpak van het bijensterfte-probleem is hard nodig: Spraakmakend Duits onderzoek wijst op een dramatische afname van 75 procent van vliegende insecten (C.A. Hallmann, M. Sorg e.a. 2017). Dat terwijl het belang van bijen, bestuivers en insecten in het algemeen heel groot is voor onze voedselvoorziening, voor de bloei van planten en voor een gezond bodemleven. Het project Silence of the Bees vraagt aandacht voor dit probleem; het sluiten van de BIJENPACTS is een onderdeel van dit project. De provincie Fryslân ondersteunt dit vanuit de Landbouwdeal Biodiversiteit.
Alle BIJENPACTS tezamen leveren een grote bijdrage aan het bijvriendelijk maken – en dus de biodiversiteit – van Fryslân.

Er worden nog steeds nieuwe BIJENPACTS geschreven. Ook intresse in een BIJENPACT? Neem dan vooral contact met ons op!

Hieronder zijn de definitieve pacts te lezen en te downloaden.