Het gaat slecht met de bij

Stand van zaken

Steeds meer onderzoeken laten het zien: wilde bijen verdwijnen door heel Europa en in het bijzonder in Fryslân en Noordwest Duitsland uit tuinen en velden. De helft staat op het punt van uitsterven! Hier kunnen we ons beter zorgen om maken, want we hebben de bij nodig. Zonder bijen geen bestuiving en geen eten. Stel je voor, dat groente en fruit straks een luxe-product is, omdat het zo schaars is.
Het is in z’n geheel slecht gesteld met de biodiversiteit. Wereldwijd is er een afname van insectensoorten. Insecten zijn essentieel voor het goed functioneren van de ecosystemen op aarde. Insecten zijn voedsel voor andere dieren, ze zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de bestuiving en ze recyclen voedingsstoffen.

Intensieve landbouw, het gebruik van pesticiden, verstedelijking en klimaatverandering zijn de grootste factoren.

‘Silence of the Bees’ vraagt aandacht voor biodiversiteit en bijen en beweegt mensen om deze insecten te zien als belangrijke partner in de samenleving. Met kunst, muziek, techniek, enthousiasme en natuurlijk actie willen we zo veel mogelijk mensen bewust maken van deze zorgwekkende ontwikkeling.

Heb je vragen of ideeën over het aanpakken van dit wereldprobleem? Neem contact met ons op, dan hebben we het erover!