Projectoverzicht

01-07-2017 – 30-09-2021

Het project B-RAP wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europa-angelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincie Fryslân.

The B-RAP project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) under the INTERREG V A-Program Deutschland-Nederland and by the Niedersächsisches Ministerium fur Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung and the Province of Fryslân.

Het uitsterven van de bijen bedreigt onze biodiversiteit, voedselvoorziening en economie; ze zorgen voor bestuiving van gewassen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, echter zeer gering in onze regio waar juist het verlies van biodiversiteit nagenoeg het hoogste ter wereld is.
Universiteit Oldenburg en VHL Leeuwarden werken i.s.m. het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, Ökowerk Emden en IMME Bourtanger Moor samen met een uniek ‘Citizen Science’-project. Kinderen, jongeren, docenten & hun eigen hommelvolken in de Eems-Dollard-regio werden ingezet om gegevens te verzamelen en bewustwording te versterken. Deze data werd door de ‘jonge onderzoekers’ via de Inspektor B App geüpload. Ook werden de geluiden opgenomen van hun hommelvolk. In samenwerking met studenten van M.A. voor Popcultuur (Leeuwarden), Institut für Musik (Oldenburg) en alle betrokkenen is een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die op 21 juni 2018 simultaan door lokale orkesten werd uitgevoerd. De concerten in Buitenpost, Oldenburg en Emden waren verbonden via een satellietverbinding en waren op alle locaties via grote schermen te volgen. De lokale en regionale bevolking en het publiek van LF2018 hebben deze happening massaal bijgewoond.

Buitenpost, Oldenburg en Emden hebben er door B-RAP een publiekstrekker bij: De Oratorio, een sculptuur waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die door bijen wordt gegenereerd. Via een webapplicatie zijn De Oratorio’s met elkaar verbonden.

Alle bezoekerscentra zijn voorzien van een Fenster zum Nachbarn-touchscreen met microfoon en camera. Hiermee kunnen bezoekers met elkaar in contact treden. Zo zijn bezoekers maar ook de partners blijvend grensoverschrijdend verbonden. Het Fenster zum Nachbarn-systeem zorgt ervoor dat alle gesproken woorden in real-time worden vertaald. Door het systeem wordt de kennis van elkaars taal als belemmering voor contact grotendeels weggenomen.

Door B-RAP is een blijvende grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio ontstaan tussen onderzoeksinstituten, bacheloropleidingen en bezoekerscentra. Via de webapplicaties (www.silenceofthebees.eu, www.facebook.com/SilenceoftheBeesEDR, etc.) en publieke activiteiten is B-RAP bijzonder zichtbaar. Niet alleen voor de participerende kinderen en jongeren die in de honderden lopen, maar ook voor de tienduizenden bezoekers van de partners en het publiek van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Tijdens het Silence of the Bees/B-RAP-Bijensymposium van 22 september 2018 hebben we de handen ineengeslagen om samen verrassende lokale oplossingen te bedenken en uit te voeren om het tij voor de bij en andere bestuivers te keren. Op dit symposium zijn er inspirerende ideeën naar voren gekomen die de basis vormen voor verschillende BIJENPACTS. Om het tij voor de bij te keren
hebben verschillende partijen geconstateerd dat voor de aanpak hiervan meer samenhang en samenwerking gewenst is. De ondertekenaars van de BIJENPACTS constateren dat grotere impact gecreëerd kan worden door samen te werken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ingrepen die zij zelf doen, worden in samenwerkingsverbanden vergroot, verbeterd of versneld. Het doel van de BIJENPACTS is dan ook om met de betrokken partijen samenwerking en samenhang te creëren, waarmee een afgestemd programma ontstaat om de bijenstand en dus de biodiversiteit te verhogen. De individuele BIJENPACTS maken onderdeel uit van een samenwerkingsconvenant.

Inmiddels is dit een ware beweging geworden: Tot nu toe hebben 35 gemeenten, bedrijven (zoals Wetterskip, Arriva, Landal Greenpark, etc.), natuurorganisaties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea etc.) en de provincie Fryslân een pact ondertekend. Het voornemen is om in 2021 de BIJENPACT ook in het noordwesten van Duitsland te introduceren.

Als afsluiter is op basis van onze inzichten van B-RAP op 19 mei 2021 in de ochtend het internationale Nature Connectedness Symposium georganiseerd over verbondenheid met de natuur. Er waren 77 deelnemers van over de hele wereld. Niet alleen onze Friese en Duitse partners, maar ook deelnemers uit Australië, Canada, Tanzania, India, UK en Berlijn.

Het Nature Connectedness Symposium richtte zich op het (online) delen van onze laatste inzichten op het gebied van educatie. Verder werden drie bekende, internationale sprekers uitgenodigd om laatste kennis over Nature Connectendness te delen. Het ging om inzichten met betrekking tot (natuur)educatie, over hoe effectieve interventies een diepere band tussen mens en natuur kunnen bewerkstelligen en welke rol de kunsten kunnen spelen bij die connectie.

In het verlengde hiervan werd op 19 mei in de middag het Internationaal Jeugdsymposium georganiseerd dat zich richtte op basisschoolkinderen. Kinderen van OBS Op ‘e Trije bedachten een 10-puntenplan als uitkomst van het Internationale Jeugdsymposium. Op 24 juni hebben de kinderen in Dinklage (bij Vechta, Duitsland) hun 10-punten-plan opgesteld voor meer natuur voor kinderen en bijen in hun omgeving. Voor degene die misschien een beetje Duits verstaat is hier het resultaat (https://fb.watch/6O-JLurScs/). Deze videoboodschap is inmiddels naar Minister Olaf Lies van het Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz gestuurd, hij heeft beloofd hiermee aan de gang te gaan.

Op 1 juli 2019 is een belangrijke spin-off van B-RAP gestart in de vorm van het grootschalige INTERREG NSR-project BEESPOKE. Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drieënhalf jaar brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen. Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtigere agro-ecosystemen te creëren.

Naast deze spin-off heeft B-RAP/Silence of the Bees een enorme impact gehad voor bewustwording en activering voor meer biodiversiteit in de EDR. Door onderzoek is de bijensterfte in kaart gebracht, er zijn blijvende samenwerkingsverbanden ontstaan, met de BIJENPACTS zijn ingrijpende verbeteringen doorgevoerd met een positieve impact voor de bijen en dus de biodiversiteit en er wordt een vervolgtraject ontwikkeld dat een focus zal hebben op natuur/cultuur/wetenschap, BIJENPACTS en een groots opgezet onderwijsprogramma dat zich richt op Integratie van Natuurverbondenheid in Educatie (Nature Connectedness/Woensdag Natuurdag, etc.).