Het hommelproject

Citizen Science (Burger Wetenschap)

In Fryslân en Noordwest Duitsland zullen kinderen & jongeren, leerkrachten en hun eigen hommelpopulaties zich inzetten voor het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en het creëren van bewustzijn. Deze gegevens worden geüpload met de hommelAPP door de ‘jonge wetenschappers’ en zijn beschikbaar voor onderzoek en vergelijking.

Samenwerken voor de wetenschap

In de Eems-Dollard regio ontfermen kinderen, jongeren en leerkrachten zich over hun eigen hommelpopulaties in de slimme hommelkast. Door de hommels te volgen en gegevens te verzamelen, komen ze op een andere manier in aanraking met wetenschap en techniek, en worden ze zich bewuster van ons fragiele ecosysteem.

Citizen Science: meten is weten

Hoe meer we weten over het gedrag en de habitat van individuele bijen, hoe gerichter we kunnen helpen. Daarom wordt er flink gemeten. In de speciale ‘slimme’ hommelkasten zijn allerlei technische hoogstandjes geplaatst die het gedrag van een hommelvolk kunnen meten. Op maar liefst 60 scholen in Fryslân en Noordwest Duitsland staat zo’n hommelkast. Via een bijbehorende ‘hommelAPP’ kunnen de leerlingen zelf gegevens uploaden, die vervolgens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Zo kunnen kinderen & jongeren met de hommelAPP een afgebakend stuk gebied rond hun ‘slimme hommelkast’ monitoren op b.v. het schoolterrein en kunnen n.a.v. hetgeen ze waarnemen data invoeren in de app dat geüpload wordt naar een online database. Deze gegevens dienen niet alleen het wetenschappelijk onderzoek maar stimuleren ook tot een uitgekiende strategie voor optimale bijen-beplanting. Dit proces wordt begeleid door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden en de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg. Binnen dit projectonderdeel kunnen de deelnemende pupillen onderling de resultaten vergelijken. Er zal ook een competitie-element aan worden toegevoegd om de doelgroep te stimuleren actief deel te nemen.

Hoe kun je van bijengezoem muziek maken? Daar komt de moderne techniek om de hoek kijken. In de ‘slimme hommelkasten’ worden via sensoren en camera’s allerlei data verzameld. Dat kan het gezamenlijke gezoem zijn, maar ook vluchtbewegingen en aantallen worden geregistreerd. Aan al deze gegevens worden bepaalde codes toegekend, zodat ze als het ware worden vertaald naar geluiden of instrumenten. Dit wordt weer omgezet in b.v. muziek voor het B-Rapsodie-concert.